Hướng dẫn đăng ký qua SMS

Đăng ký nhanh qua SMS bằng cách soạn SMS: TSR DK ten_dang_nhap gửi tới 8098
Trong đó: ten_dang_nhap là tên đăng nhập mong muốn
Chú ý:
  • - Sim đăng ký phải sử dụng trên 3 tháng mới đăng ký được
  • - Tên đăng nhập không có ký tự đặc biệt và khoảng trắng
  • - Tên đăng nhập phải có ít nhất 6 ký tự
  • - Số điện thoại và tên đăng nhập chưa dùng để đăng ký trên thesieure.com
  • - Ví dụ: Đăng ký tài khoản : phamhongvan   bạn soạn tin : TSR DK phamhongvan   gửi 8098
Biểu phí ưu đãi TSR

                  MUA MÃ THẺ, NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI, NẠP TIỀN GAME                     

Dịch vụ bán thẻ Viettel Vina Mobi Carot Game
Mã thẻ 10,20k 1% 1% 1% x 3%
50k-500k 5% 4.5% 4.5% 10-x% 4.5%
50k-500k áp dụng TK đại lý x% x% x% 10-x% x%
x x x x x x
x x x x x x

Note: Ví dụ: Thẻ Viettel mệnh giá 100k tỷ lệ ck 7% bạn mua thẻ tại web chỉ mất 93k vnđ.

 

                          THU MUA MÃ THẺ (ĐỔI THẺ SANG TSR/VND)                            

Dịch vụ Viette Vina Mobi Vietnammobi Megacard Zing Gate Oncash
Nạp nhanh 18.5% 18.5% 18.25% 20% 12% 19% 17% 19%
Nạp chậm (Nạp tay) 17-13% 16-13% 16-13% x x x x x

 

Lưu ý : Bảng giá chiết khấu nạp thẻ chậm thay đổi theo từng ngày. Sẽ giao động trong bảng giá trên

Note: dụ: Thẻ Viettel mệnh giá 100k tỷ lệ 13% bạn sẽ thu về 87k vnd.